Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności

www.kancelaria-bulat.pl

Zakres współpracy

Kancelaria w swojej ofercie przewidziała kilka  możliwości form finansowego rozliczenia się Klienta z Kancelarią za wykonane i  świadczone usługi prawne. Oferta kancelarii w zakresie świadczonych usług prawnych jest dostosowywana do potrzeb indywidulanych Klientów. Należne wynagrodzenie przysługujące Kancelarii jest wyliczane każdemu Klientowi osobiście, biorąc pod uwagę  zawiłość i specyfikę danego zlecenia, w takim sposób aby kwota wynagrodzenia była adekwatna do rzeczywistego zaangażowania pracowników i wykonanej pracy, uwzględniając możliwości finansowe Klienta, w tym poniesione przez niego wydatki związane z opłatami sądowymi.

 

Jedną z form rozliczenia się za świadczone usługi prawne jest systemu stawek godzinowych (wynagrodzenie stanowi wówczas iloczyn czasu efektywnie przepracowanego i jego stawki godzinowej)oraz system ustalonego ryczałtu na określony okres wykonywanej pracy. Każdorazowo przy wyliczeniu wynagrodzenia według stawek godzinowych oraz ryczałtu przedstawiane jest Klientowi zestawienie czasu pracy wraz z krótkim opisem wykonanych czynności. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna, biorąc za podstawę Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r. z późn. zmianami).

 

Kolejną i najdogodniejszą finansowo formą rozliczenia się Klienta z Kancelarią za wykonanie usług prawnych jest zawarcie umowy o stałą obsługę prawną, która daje klientowi komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej według potrzeb danego przedsiębiorcy. Głównymi zaletami zawarcia wyżej wskazanej umowy jest między innymi znajomość stałych kosztów obsługi prawnej, niższe koszty niż przy zamówieniach jednorazowych i indywidulanych, szybkie reagowanie kancelarii na bieżące problemy Klienta poprzez środki masowego przekazu tj. telefon, email, udzielanie informacji prawnych o nowych regulacjach prawnych ważnych w działalności danego przedsiębiorcy.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Urantówka - Bułat,  Kontakt / tel.: +48 12 3535881 tel. kom.: +48 505 625 174, e-mail: biuro@kancelaria-bulat.pl  

 Powered by: www.CDX.pl  

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności